PROMOTION CHANNEL

推广渠道 / PROMOTION CHANNEL


举办画展

推广渠道

市场销售

媒体推广

招商代理

中国扇子艺术学会                                                     中国收藏家协会

中华炎黄文化研究会经济日报                                    报业集团《经济》杂志社

中央军委后勤保障部                                                  中华慈善总会

北京见云文化发展有限公司                                        北京蓝海巨擎文化传媒有限公司


百位书画大师,携手传承

全国首次将百余名国家一级美术大师,携手聚集,各个领域大师将携带其作品,齐聚一堂各领风骚。引起国内外媒体强烈关注,届时将打造国内首届具有深远影响的文化盛宴。与此同时,将同步启动国内首家由百位国家一级美术师,组成的书画艺术培训平台。